Rasy

HRATELNÉ RASY

Dhampýři

Dhampýři jsou napůl lidé a napůl Morojové. Jejich rasa vznikla v dobách, kdy svazky Morojů a lidí nebyly naprosté tabu, jako je tomu v současnosti. Mezi sebou se nemůžou rozmnožovat, avšak z jakéhokoliv spojení dhampýra a Moroje vzniká opět dhampýr. Dhampýři jsou téměř k nerozeznání od lidí. Snáší dobře sluneční světlo, nepotřebují k přežití krev, jí lidské jídlo, ale mají vyvinuté smysly jako upíři. Po fyzické stránce se od lidí liší pouze svou větší odolností a vytrvalostí. To umožňuje Morojům a dhampýrům koexistovat v míru. Většina dhampýrů se stává strážci Morojů a na oplátku je jim zaručena budoucnost jejich rasy. Vážné vztahy mezi Moroji a dhampýry však nejsou běžné. Bůhvíproč je taky nesnáší všechna zvířata, zatímco moroje mají v oblibě. 

Morojové

Morojové jsou živí vampýři. Kromě jídla potřebují sice k životu krev, avšak lidi nezabíjejí a krmí se na tzv. dárcích, lidech, jež jsou ochotni vyměnit svou krev za rauš, který navozují endorfiny v upířích slinách. Moroje unavuje pobyt na slunečním světle, proto má většina z nich vzhledem k lidem obracený spánkový režim. Po vzhledové stránce jsou podobní lidem, ale mají delší špičáky a bývají bledší, velmi vysocí a hubení, jelikož jezením jídla nepřibírají.

Každý vampýr má moc nad jedním z fyzických živlů - zemí, vodou, vzduchem či ohněm - či nad pátým, psychickým elementem zvaným éter. Uživatelé éteru dokaží v různé míře uzdravovat lidi, zvířata i rostliny, vidět aury, používat telekinezi, přimět ostatní podřídit se jejich vůli pomocí tzv. "nátlaku", komunikovat s ostatními ve snech a v krajním případě také oživit mrtvé. Cenou za tyto obrovské magické schopnosti je však velká psychická nevyrovnanost, jež může při nadměrném užívání magie vést až k trvalému pomatení. Mnozí uživatelé éteru se proto snaží sílu éteru otupovat omamnými látkami či fyzickou bolestí.

V případě oživení zemřelé osoby se mezi uživatelem éteru a zmrtvýchvstalým vytvoří psychické pouto. Vzkříšený člověk, který je nazýván "stínem políbený", skrz toto propojení cítí vše, co prožívá uživatel éteru. Těsně po vytvoření pouta nedokáže stínem políbený tyto vhledy do mysli uživatele éteru nijak kontrolovat - zvláště v okamžicích, kdy uživatel éteru zažívá silné emoce. Postupem času a tréninkem je však možné naučit se spojení odstínit.

Morojové dříve používali magii k boji proti Strigojům, ale dnes je ochraňují magicky zabezpečené prostory a dhampýří strážci.

Morojové mají vlastní nezávislou vládu. Z dvanácti královských rodů je volen panovník, který má takřka neomezené pravomoci, avšak nemůže prosadit žádné rozhodnutí bez svolení alespoň poloviny členů Rady, v níž zasedá jeden zástupce z každé královské rodiny. Po smrti nebo abdikaci panovníka proběhnou další volby, v nichž však rodina, jejichž člen byl předešlým panovníkem, nemůže představit svého kandidáta. Tím je zajištěna politická diverzita a zamezeno situaci, kdy by si jeden rod po staletí uzurpoval trůn. Volby probíhají formou tří zkoušek, jež mají za cíl prověřit nejen schopnosti kandidátů smysluplně vládnout, nýbrž i jejich oddanost lidu a dobrotu srdce, a následného hlasování.

Alchymisté

Alchymisté jsou lidé, kteří se od středověku, kdy objevili vampýří krev jakožto komplexnější a dokonalejší látku než zlato, starají o utajení existence Morojů a Strigojů před lidmi. Náplní jejich práce je především udržování pořádku ve Strigoji hustě obydlených oblastech po celém světě. Odklízení mrtvol Strigojů, zahlazování stop po jejich útocích a podobně. Sledují však také pohyby Morojů a morojskou politickou scénu a snaží se o prevenci zločinů a občanské války.

Cech alchymistů je tajná a velice přísně organizovaná společnost, jejíž úřad se předává z generace na generaci. Disponuje značnými finančními prostředky, sítí kontaktů po celém světě a rozsáhlou databází Morojů, Strigojů a Dhampýrů, ale i policejních sil. Na tváři mají alchymisté zvláštní zlaté tetování lilie, v nichž obsažená vampýří krev zlepšuje jejich imunitní systém a zároveň obsahuje nátlak, aby nemohli s nezasvěcenci hovořit o existenci vampýrů.

Drtivá většina alchymistů věří v Boha, avšak nehlásí se k žádné konkrétní církvi. Za poslání mají šíření dobra a světla ve světě a ochranu lidí. Přestože jsou často nuceni úzce spolupracovat s Moroji a dhampýry, obecně jsou přesvědčeni, že Morojové jsou zvrácené a nepřirozené stvůry, a dhampýry považují jen za o něco málo lepší. Pro alchymisty, kteří se s Moroji jakýmkoli způsobem sblíží, existují nápravná centra, kde za krutých podmínek probíhá tzv. "převýchova".

NEHRATELNÉ RASY

Strigojové

Strigojové jsou nemrtví vampýři, kteří mohou vzniknout z Morojů, dhampýrů, ale i lidí. Po fyzické stránce se poznají podle červených očí a bílé pleti.

Moroj se stane Strigojem tak, že při pití krve svou obět úplně vysaje. Dhampýři a lidé se ve Strigoje změní tak, že jim Strigoj nejdříve vypije veškerou krev a poté jim dá napít své vlastní. Při přeměně, tzv. "probuzení", lidská podstata oběti zmizí. Strigojové si libují v zabíjení a mučení a nedokáží cítit lásku ani výčitky svědomí.

Strigojové nedokáží ovládat morojskou magii, avšak mají velmi vyvinuté schopnosti nátlaku. Jakékoliv setkání s morojskou magií jim ubližuje, a proto je kromě dekapitace a spálení jeden ze způsobů, jak zabít Strigoje, také probodnutí jeho srdce stříbrným kůlem nabitým čtyřmi fyzickými elementy. Strigojové se dále nedokáží pohybovat po svaté půdě ani na slunci, ale vládnou obrovskou fyzickou silou, která se stupňuje s množstvím krve vypité počínaje probuzením. Jejich vyhledávanou krmí jsou Morojové.